امروز صبح رفتم ثبت نام حضوری
یه نامه دادن که ببرم لیست نمراتم رو دانشگاه آزاد براشون بفرسته!
اونقدر که سر یه ریز نمره خواستن از دانشگاه آزاد علاف شدم، تو ثبت نام دانشگاه علاف نشدم!!!