اون روز می گفت تفاوت حقوق ارشد و لیسانس 20-30 تومن بیشتر نیست!!!!
بماند که همین الانش بالای یه تومن تفاوت حقوق می بینم! و بماند که اونقدر بی توجه هست که همین مدرک تو حقوق بازنشستگی هم موثره!!!!
حالا ارتقا شغلی و جایگاه شغلی هم بخوره تو سرش!!!!
ملت آدمو چی فرض کردن که اینقدر تز می دن اونم از سر باد معده!!!