دامین عزیزم به خاطر بی کفایتی کسی که بهش اعتماد داشتم دو ماه و بیست روز رو هوا بود ….
اگر دانش و توانمندی ندارید حداقل ادب اینو داشته باشید که بابت اتفاقی که به خاطر بی مبالاتی شما افتاده، یه عذر خواهی بکنید!!!
خیلی خانومی کردم و نشستمش بزارم تو آفتاب خشک شه ….
اما واقعا بعضیا شانشون همینه!