یکی از برنامه های این هفته ام رو بزارم موزه ایران باستان. ببینم کی همراهم میاد. بهار یا دختر عمه جان یا یکی دیگه از دوستان