مخاطب گرامی:
عارضم خدمتتون که هیچ اتفاقی نیوفتاده ها! من فقط یه مدته سر یه موضوعی اذیت شدم. همین! با تشکر