وقتی یکی از مخاطبان وبلاگت هر دو ساعت یه بار با گوشی وبلاگت رو چک کنه، چی فکر می کنی در موردش؟ :|