مجبور شدم به خاطر این اسپمرها دوباره کپچا رو فعال کنم. اگر دیدید نمی تونید کامنت بزارید تو تماس با من خبر بدید