الهی دشمن شادم نکن ….
الهی تو می بینی ….
الهی به ظالم زمان نده … تو همون خدایی هستی که می گن یار مظلومی …..