ملت کی می خواد شعورشون رشد کنه واقعا!
طرف از طریق فوتو بلاگم درخواست آشنایی کرده که پیام بده بهت زنگ بزنم!!!!! فک کن!
من فکر می کردم دوره این خز و خیل بازیا تموم شده مردم عاقل شدن!