از وقتی گوگل ریدر تعطیل شده آمار اینجا هم اومده پایین الهی شکر!