قبلنا به همه سفارش میکردم مطالب این وبلاگ رو بازنشر نکنن اما پست قبلم که در مورد تاکسی هست رو مستثنی میکنم و میخوام اگر کسی دوست داشت بازنشر کنه