به خدا من درک نمی کنم اینایی رو که روزی چند بار وبلاگ منو با گوشیشون!!!! چک می کنن :|