زورچپان عقاید شخصی، تحت عنوان ارشاد دینی!!!!!! بعضیا احساس می کنند ایمان و تقوایی که دارند، داره خفه شون می کنه لذا باید دیگران رو با معیارهای خودش به اسم دین و شرع و اسلام، ارشاد کنند!
از دیدگاه این آدمها همه به غیر از خودشون یا کافرند یا … خلاصه هر چی که هستند کمتر از خودشون هستند!! لذا طرف مقابل رو می طلبند به مناظره و مباحثه بلکم با سفسطه و بازی با کلمات، این موضوع رو به اونها اثبات کنند.
دست خودشون نیست که! مجبورن! می فهمی؟ مجبور!!!! تقبل الله!