خدایا به عزت و جلالت قسمت می دم منو از اینا بگیر ….
نجاتا منک یا سید الکریم نجنی و خلصنی به حق بسم الله الرحمن الرحیم ….