یه کار نکرده دارم تو این وبلاگ باید انجامش بدم همش یادم می ره فردا هم که مراسم اتو کنان دارم یه کوه! بعدش هم دو تا فیلم باید برا دوستام بریزم رو سی دی و فلش